MUDr. Petr Šedivý, Ph.D.

MUDr. Petr Šedivý, Ph.D.

Absolvent 1. lékařské fakulty UK v Praze. Pracuje jako cévní chirurg, vedoucí lékař intenzivní péče Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce. Specialista na intervenční vaskulární radiologii a cévní rekonstrukce, mimo jiné se zabývá ambulantní žilní chirurgií.

Vzdělání

• 1979-1985: Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy, Praha
• 1988: atestace z Všeobecné chirurgie
• 1995:atestace z Cévní chirurgie
• 2002: atestace z Kardiochirurgie
• 2011: Ph.D.; disertační práce s názvem: Sledování dynamiky zánětlivých markerů a jejich vztahu k anatomickým prediktorům vzniku pánevní ischémie po perioperační okluzi vnitřních pánevních tepen při implantaci stentgraftu (Masarykova Universita, Brno)
• 2016:atestace Intervenční vaskulární radiologie (zakládající člen oboru)

Členství v profesních organizacích

• ČLK
• Česká společnost kardiovaskulární chirurgie

Praxe

• 1985: Odd. chirurgie, NsP Sedlčany
• 1985-1986: vojenská zákl. služba, Vojenská nemocnice Vimperk
• 1986-1991: Odd. chirurgie, NsP Kladno
• 1991 až do současnosti: cévní chirurg na Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce
• 1998 až 2017: vedoucí jednotky intermediární péče, Nemocnice Na Homolce
• 2017 až do současnosti: vedoucí odd. Chirurgické intenzivní péče, Nemocnice Na Homolce

Akreditace, licence a další aktivity

• 11/1995: stáž kardiovaskulární chirurgie v Bremen, SRN
• 1997: kurs endoskopického odběru v. saphenamagna, Cincinnatti, USA
• 10-11/1999: stáž kardiovaskulární chirurgie v MGH Boston, USA
• 2000-2001: Experimentální použití protéz o malém průměru, studie na zvířatech pro Výzkumný ústav pletařský, Brno
• 2004-2008: studie GALA (General versus LocalAnesthesia in CarotidSurgery), funkce národního koordinátora pro Českou Republiku
• 2008:kurs duplexní sonografie v angiologii, IPVZ, Praha
• 2009: první implantace stentgraftuAnaconda (Vascutek) v České Republice
• 2010: kurs implantace hrudních stentgraftů, Lille, Francie
• 2011: stáž v endovaskulárním centru, implantace stentgraftů, Malmö, Švédsko
• 2013: workshop: implantace stentgraftuOvation (Trivascular), Lipsko, SRN
• 2015: workshop: implantace fenestrovanýchstentgraftůAnaconda, Derby, VB
• 2017:workshop: EVAR in Challenging Anatomy, Gore SG. Norimber, Německo

Níže napište hledaný výraz: