Domů

Angiologicko-chirurgické pracoviště

pro diagnostiku a léčbu cévně - chirurgických onemocnění.

Angiologicko-chirurgické pracoviště

pro diagnostiku a léčbu cévně - chirurgických onemocnění.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME PACIENTY, KTEŘÍ JSOU K NÁM OBJEDNÁNI, V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEMOHOU DOSTAVIT K VYŠETŘENÍ, ABY SE ŘÁDNĚ TELEFONICKY OMLUVILI, ABY TAK NEBLOKOVALI TERMÍN PRO JINÉ PACIENTY!!!!!

NAŠE PRACOVIŠTĚ FUNGUJE BEZ OMEZENÍ,

Každý pacient, který přijde k nám k vyšetření či operační zákrok, musí mít ochranu dýchacích cest v podobě BEZVÝDECHOVÉHO RESPIRÁTORU min. třída FFP2.

Děkujeme za pochopení.

AKTUÁLNĚ

Naše pracoviště má DOVOLENOU : 23.12. – 1.1.2023.

null

Cévní chirurgie

Operační léčba
cévních onemocnění.

Cévní chirurgie

Cévní chirurgie je chirurgický obor, zabývající se operační léčbou cévních onemocnění, mimo jiné i diagnostikou.

null

Angiologie

Obor zabývající se problematikou
cév a cévních chorob.

Angiologie

Angiologie je obor vnitřního lékařství zabývající se problematikou cév a cévních chorob v celé jejich šíři a komplexnosti.

null

Žilní chirurgie

Terapie křečových žil pomocí
miniinvazivních endovenózních metod.

Žilní chirurgie

Žilní chirurgie je dynamický podobor cévní chirurgie, zaměřující se hlavně na terapii křečových žil pomocí miniinvazivních endovenózních metod.

null

Chirurgie

Operační léčba
onemocnění.

Chirurgie

Lékařský obor léčící úrazy či nemoci pomocí operace, manuálním a instrumentálním ošetřením.

null

Proktologie

Léčíme onemocnění tlustého
střeva a konečníku.

Proktologie

Proktologie léčí onemocnění tlustého střeva a konečníku.

null

Jednodenní chirurgie

Operační výkony
provádějí naši chirurgové.

Jednodenní chirurgie

Jednodenní chirurgie v Praze. Operační výkony provádějí naši chirurgové.

Angiologicko chirurgické pracoviště pro diagnostiku a léčbu cévních onemocnění

Naše ambulantní angiologicko – chirurgické centrum zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s cévními onemocněními v celém spektru tepenných a žilních chorob.

Chronická žilní onemocnění – prevence, diagnostika, terapie, sledování

Duplexní ultrazvukové vyšetření žilního systému dolních končetin

Diagnostika a operační léčba křečových žil

Tromboembolická nemoc – diagnostika, vedení terapie, prevence recidivy

Tepenná onemocnění – prevence, diagnostika, vedení terapie

Duplexní ultrazvukové vyšetření krčních tepen

Screening diabetické nohy

Ultrazvukové vyšetření břišní aorty

Duplexní ultrazvukové vyšetření tepen dolních končetin

Svěřte se do našich rukou

Všechny operační výkony provádíme v tumescentní anestezii, a to v režimu takzvané ambulantní chirurgie.

Přednosti našeho pracoviště

  • Ambulantní cévní vyšetření – angiolog i cévní chirurg
  • Miniinvazivní operace křečových žil
  • Výhoda součinnosti těchto oborů v preventivních, diagnostických a léčebných postupech
  • Kooperace angiolog i cévní chirurg – racionalizace a kontinuita péče
  • Indikační kritéria a termín k operačním výkonům – vše při jedné návštěvě
  • Dispenzární péče o cévní pacienty v rámci jednoho pracoviště

Cévní vyšetření

Jsme specialisté na onemocnění
tepen a žil

Pracoviště

Na našich pracovištích kooperuje angiolog i cévní chirurg

Čekací doba

Minimální čekací doby na vyšetření
i operaci

Žilní chirurgie

Miniinvazivní endovenozní metody žilní chirurgie

Anestezie

Provádíme operace bez celkové narkózy

Jednodenní chirurgie

Operační výkony bez nutnosti hospitalizace

Sklerotizace žil

Provádíme estetickou skleroterapii křečových žil

Cena

Cena operace je fixní, sleva pro klienty ZPŠ.

Proč endovenózní operaci křečových žil?

Minimálně invazivní metoda pro léčbu křečových žil

Lokální anestézie

Nitrožilní uzavření, které je výsledkem přesné aplikace energie

Metoda je šetrná, účinná a bezpečná.

Podstatně nižší úroveň pooperačních komplikací ve srovnání s klasickými metodami.

Snížení výskytu bolestí nebo krevních výronů oproti klasické metodě

Kratší nošení elastických punčoch po operaci, 1-2 týdny oproti až 5 týdnům po klasické operaci

Rychlá rekonvalescence, chůze možná hned po zákroku, návrat ke svým normálním činnostem během několika málo dnů.

Přednosti naší miniinvazivní endovenózní léčby

Důraz kladen na radikalitu operace a dlouhodobý výsledek

Optimální kosmetický efekt při využití endovenózních metod a kosmetické miniflebektomie

Minimální bolestivost v průběhu operace i v pooperačním období

Zákrok v místním znecitlivění s odchodem domů bezprostředně po výkonu

Rychlá rekonvalescence

Žádná nebo krátkodobá pracovní neschopnost

Aktuality

0
Pacientů
0
Pracoviště
0
Operací

Níže napište hledaný výraz: