O nás

O nás

ANGIO – CHIRURGIE s.r.o. je nestátní zdravotní zařízení, které poskytuje komplexní angiologicko – chirurgickou ambulantní péči pro pacienty v celém spektru cévních onemocnění.
Tato komplexnost je dána součinnosti oborů angiologie a cévní chirurgie, která je na našem pracovišti zastoupena. Pracoviště využívá dokonalého diagnostického zázemí pro komplexní cévní vyšetření, součástí je i operační sál pro katetrizační výkony na křečových žilách, k tomu využívá nejmodernější endovenózní technologie.

Tým ANGIOCHIRURGIE

null
MUDr. Tomáš Kneifl
Cévní chirurg

Vedoucí lékař ANGIO – CHIRURGIE. Absolvent 1. lékařské fakulty UK v Praze. Pracoval jako sekundární lékař na Chirurgické klinice Nemocnice Na Bulovce a dále na Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce. Zabývá se ambulantní žilní chirurgií za použití EVLA, ClariVein, RFA a skleroterapií, nově i VenaSeal a VariClose.

Čtěte více

null
MUDr. Zuzana Sommerová, Ph.D.
Angiolog

Vysoce zkušený angiolog a intervenční angiolog. Absolventka Lékařské fakulty v Plzni, pracuje jako angiolog a intervenční angiolog v úvazku Thomayerova nemocnice Praha – Krč, krom toho atestace z vnitřního lékařství.

V ANGIO – CHIRURGIE, působí jako vedoucí angiologické ambulance, provádí celé spektrum vyšetření v oblasti cévního onemocnění.

null
MUDr. Ellen Konečná
Cévní chirurg

Absolvent 1. lékařské fakulty UK v Praze. Pracuje jako chirurg, lékař intenzivní péče,I. chirurgické kliniky VFN, krom atestace z chirurgie má dále atestaci z cévní chirurgie.

Čtěte více

null
MUDr. Tomáš Vašina
Cévní chirurg

Vysoce erudovaný cévní chirurg, krom toho atestace ze všeobecné chirurgie. Pracuje jako chirurg,cévní chirurg, zástupce primáře Chirurgické kliniky, Nemocnice Na Bulovce.

Na našem pracovišti provádí mimo jiné endovenózní cévní výkony na žilním systému.

null
Bc. Jana Kneiflová
Zdravotní sestra

Absolventka 1. lékařské fakulty UK v Praze, v oboru specializovana zdravotní sestra, krom jiného má certifikát ARIP, dlouhodobá praxe na JIP Chirurgické kliniky, Nemocnice Na Bulovce. Pracuje jako zdravotní sestra v ANGIO – CHIRURGII a v částečném úvazku na Klinice plastické chirurgie, Nemocnice Na Bulovce.

null
Michaela Andrlová
Asistentka

Pracuje na pozici asistentky vedoucího lékaře ANGIO – CHIRURGIE.

Tým Chirurgie Praha 8

MUDr. Petr Dytrych
Chirurg, proktolog

Vysoce erudovaný specialista, má atestaci z všeobecné chirurgie, proktologie a onkochirurgie. Pracuje kmenově na I. chirurgické klinice VFN, jako vedoucí oddělení a zástupce přednosty kliniky. Jeho specializací jsou onemocnění konečníku a tlustého střeva hlavně s operativou onkologických onemocnění. Dále provádí miniinvazivní operace v oblasti konečníku, laserové operace hemoroidů.

MUDr. Petr Sukalovský
Chirurg, proktolog

Pracuje na chirurgickém odd. Clinicum,Vysočany. Specializuje se na miniinvazivní laparoskopické výkony a operace onkologických onemocnění. Krom svých bohatých zkušeností na Chirurgické klinice, Nemocnice Na Bulovce, byl několikrát jako chirurg ve válečných misích v Africe, kde prováděl složité operační výkony. Díky těmto misím má velké zkušenosti s válečnou chirurgií. Dále provádí miniinvazivní operace v oblasti konečníku.

MUDr. Aleš Paclík
Chirurg

Pracuje na I. Chirurgické klinice VFN, provádí veškerou operativu ze všeobecné chirurgie a současně jeho další odborností je traumatologie pohybového aparátu. Několikrát také působit v zahraničních misích v Asii, jako chirurg a traumatolog.

MUDr. Pavel Sokolík
Chirurg

Vysoce zkušený chirurg s dlouhodobou praxí, působí na chirurgickém odd. Poliklinika Vysočany.

MUDr. Ondřej Foltán
Chirurg

Pracuje také na I. Chirurgické klinice VFN, kde provádí chirurgické výkony všeobecné chirurgie a laparoskopické výkony. Také se zaměřuje a chirurgii ruky. Krom tohoto provádí miniinvazivní operace křečových žil.

MUDr. Pavel Koželský
Chirurg

Jeho kmenové působiště je také I. Chirurgická klinika VFN, kde stejně jako kolegové, provádí operační výkony ze všeobecné chirurgie a traumatologie.

MUDr. Jaroslav Marvan
Chirurg

Pracoval na Chirurgické klinice, Nemocnice Na Bulovce, má dlouhodobou praxi v celém spektru všeobecné chirurgie, zaměřil se na operativu hrudní chirurgie.

Naše pracoviště

ANGIO – CHIRURGIE, Ďáblice

Nově vzniklé ambulantní angiologicko – chirurgické pracoviště, je umístěno v prostorech nového Obecního domu v Ďáblicích. Součástí tohoto pracoviště je krom ambulance i zákrokový operační sál. Výhodou je zde výborná možnost parkování a služby lékárny.

Ambulance i operační sál

Přízemí

ANGIO – CHIRURGIE, Kobylisy

Chirurgie Praha 8 s.r.o.

ANGIOCHIRURGIE, Kobylisy Chirurgie Praha 8 s.r.o.
Naše pobočka je umístěna v prostoru Polikliniky Čumpelíkova, v Praze 8 – Kobylisy a to konkrétně v 1.patře polikliniky. Zde je poskytována péče v oboru všeobecné chirurgie a proktologie.

Všeobecná chirurgie

Proktologie

ANGIO - CHIRURGIE, Malvazinky

Konkrétně na Rehabilitační klinice Malvazinky, zde máme k dispozici velký operační sál. Toto pracoviště slouží pouze k operačním výkonům, ambulanci zde nemáme.

Pouze operační sál

Přízemí (operační sál A0)

Jak se k nám dostanete?

Pro podrobnější informace, jak se k nám dostanete, přejděte prosím na stránku s kontakty, kde naleznete mapy s umístěním jednotlivých pracovišť.

Níže napište hledaný výraz: