O nás

O nás

ANGIO – CHIRURGIE s.r.o. je nestátní zdravotní zařízení, které poskytuje komplexní angiologicko – chirurgickou ambulantní péči pro pacienty v celém spektru cévních onemocnění.
Tato komplexnost je dána součinnosti oborů angiologie a cévní chirurgie, která je na našem pracovišti zastoupena. Pracoviště využívá dokonalého diagnostického zázemí pro komplexní cévní vyšetření, součástí je i operační sál pro katetrizační výkony na křečových žilách, k tomu využívá nejmodernější endovenózní technologie.
Naše pracoviště spolupracuje s pracovištěm Avicena – Chirurgie s.r.o.

Náš tým

null
MUDr. Tomáš Kneifl
Cévní chirurg

Vedoucí lékař ANGIO – CHIRURGIE. Absolvent 1. lékařské fakulty UK v Praze. Pracoval jako sekundární lékař na Chirurgické klinice Nemocnice Na Bulovce a dále na Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce. Zabývá se ambulantní žilní chirurgií za použití EVLA, ClariVein, RFA a skleroterapií, nově i VenaSeal a VariClose.

Čtěte více

null
MUDr. Bibiana Banárová
Angiolog

Absolventka 1. lékařské fakulty UK v Praze. Krom pozice vedoucího angiologické ambulance v ANGIO – CHIRURGIE s.r.o., pracuje jako angiolog v Nemocnici na Bulovce a externě v Klaudiánově nemocnici. Provádí celé spektrum vyšetření v oblasti cévního onemocnění.

null

Absolvent 1. lékařské fakulty UK v Praze. Pracuje jako cévní chirurg, vedoucí lékař intenzivní péče Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce. Specialista na intervenční vaskulární radiologii a cévní rekonstrukce, mimo jiné se zabývá ambulantní žilní chirurgií.

Čtěte více

null
MUDr. Ellen Konečná
Cévní chirurg

Absolvent 1. lékařské fakulty UK v Praze. Pracuje jako chirurg, lékař intenzivní péče,I. chirurgické kliniky VFN, krom atestace z chirurgie má dále atestaci z cévní chirurgie.

null
Bc. Jana Kneiflová
Zdravotní sestra

Absolventka 1. lékařské fakulty UK v Praze, v oboru specializovana zdravotní sestra, krom jiného má certifikát ARIP, dlouhodobá praxe na JIP Chirurgické kliniky, Nemocnice Na Bulovce. Pracuje jako zdravotní sestra v ANGIO – CHIRURGII a v částečném úvazku na Klinice plastické chirurgie, Nemocnice Na Bulovce.

null
Jana Kovalová
Asistentka

Pracuje na pozici asistentky vedoucího lékaře ANGIO – CHIRURGIE.

Naše pracoviště

ANGIO – CHIRURGIE, Ďáblice

Nově vzniklé ambulantní angiologicko – chirurgické pracoviště, je umístěno v prostorech nového Obecního domu v Ďáblicích. Součástí tohoto pracoviště je krom ambulance i zákrokový operační sál. Výhodou je zde výborná možnost parkování a služby lékárny.

Ambulance i operační sál

Přízemí

ANGIO – CHIRURGIE, Troja

Naše pobočka je umístěna v prostoru Polikliniky Mazurská, a to konkrétně v přízemí polikliniky. Zde máme pouze ambulanci, bez operačního sálku.

Pouze ambulance

Přízemí

ANGIO - CHIRURGIE, Smíchov

Konkrétně na Rehabilitační klinice Malvazinky, zde máme k dispozici velký operační sál. Toto pracoviště slouží pouze k operačním výkonům, ambulanci zde nemáme.

Pouze operační sál

Přízemí (operační sál A0)

Jak se k nám dostanete?

Pro podrobnější informace, jak se k nám dostanete, přejděte prosím na stránku s kontakty, kde naleznete mapy s umístěním jednotlivých pracovišť.

Níže napište hledaný výraz: