Bércové vředy

Bércové vředy

Žilní bércový vřed je poslední stádium chronické žilní nedostatečnosti.

Vznik

U bércového vředu lze až ve 40% prokázat jako příčinu jeho vzniku nedostatečnost povrchního žilního systému a lze jej definitivně vyléčit jejím ošetřením. Z větší části jsou bércové vředy způsobeny postižením hlubokého žilního řečiště, zde je chirurgická léčba prakticky nemožná a pacient je odkázán na konzervativní terapii.

Epidemiologie

Bércovým vředem trpí 0,3-1% populace v produktivním věku, nad 70 let je častější, zejména u žen , kde výskyt je 3 %

Projevy

Typicky se projevují chronickými defekty kůže s rozpadem a odumřením okrsků tkáně.První známkou vznikajícího bércového vředu je místní zarudnutí, kůže nad postiženým místem se ztenčuje, je suchá a může ji pokrývat suchý ekzém. Defekty kůže vznikají nejčastěji v oblasti vnitřního kotníku, ale může se šířit cirkulárně. Tyto defekty se infikují a zhoršuje se lokální nález.

Diagnostika

Je založena na stanovení vyvolávající příčiny vzniku defektu, tj. zda se jedná opravdu o vřed žilního původu 60-85%,může ovšem jít také o vřed ischemického původu 10-20%, proto je nezbytné cévní vyšetření,dále může být příčina neuropatická. Diagnostikou metodou první volby je duplexní ultrazvukové vyšetření.

Léčba

Multifaktoriální přístup – místní terapie, léčba přidružených chorob,léčba bolesti, je nezbytné, aby pacient s žilním vředem měl cévní vyšetření, v našich zeměpisných šířkách je terapie spíše soustředěna do ordinací kožních lékařů, léčba by měla být spíše vedena v chirurgické ambulanci i s ohledem na možnou chirurgickou intervenci.

Lokální léčba by měla být vedena dle současných trendů, pomocí moderních krycích prostředků, dále kontrola infekce atd…

Pokud je původ žilního vředu v povrchním žilním systému, miniinvazivní endovenozní léčba je na místě, jinak pokud nelze chirurgicky ošetřit zdroj původu žilního vředu je možná pouze konzervativní léčba.

Více o způsobech léčby

Níže napište hledaný výraz: