RFA

RFA (radiofrekvenční ablace žil)

Technika radiofrekvenční ablace žil (VNUS™Closure Fast)

Zákrok technikou VNUS se provádí také ambulantně. Lékař pomocí ultrazvuku umístí do postižené žíly skrze vpich v kůži katetr s radiofrekvenční sondou.

Sonda katetru (její aktivní část je dlouhá 7 cm) je napájena energií radiové frekvence (RF) a odporového zahřáti cévní stěny na 120°C, dochází ke kontrolovanému uzavření žíly.Obdobně jako v případě laseru v časovém obdobi 6–12 tydnů po vlastnim zákrokujsou postupné fibrotické změny stěny žíly a její involuce.

Průběh zákroku

Nejdříve je proveden vpich. Pomocí kanyly je do žíly zavedena ohebná sonda, na jejímž hrotu se nachází bipolární elektroda. Ta je postupně pod kontrolou ultrazvuku zavedena až do třísla. Injekční stříkačkou přes pumpu je pak do okolí celého průběhu žíly, která bude ošetřena, aplikováno zředěné anestetikum, díky němuž je pak tento zákrok bezbolestný. Aplikovaný roztok chrání také okolní tkáň před přehřátím.

Radiofrekvenční sonda, která je spojena se speciálním regulačním přístrojem, je aktivována a pomalu vytahována ze žíly – tento proces trvá řádově minuty. Během extrakce sondy je do žilní stěny vydávána radiofrekvenční energie a tím dochází k uzavření žíly. Následuje kosmetická část operace, kdy z malých vpichů 2-3 mm se pomocí speciálních háčků odstraňují křečové žíly (flebectomie), po zákroku je nasazena kompresní punčocha.

Anestezie

Výkon provádíme v lokálním (místním) znecitlivění, případně jsou využívány kombinované metody anestezie, jako je analgosedace. Injekční stříkačkou přes pumpu je do okolí žíly aplikováno zředěné anestetikum, díky němuž je pak tento zákrok bezbolestný a chrání okolní tkáň před přehřátím. Jedná se o velmi šetrný postup oproti klasické celkové anestezii.

Po zákroku

Bezprostředně po zákroku ještě na operačním sále jsou nasazeny kompresní punčochy a po krátké době cca 30-60 min je možno odejít s výhodou v doprovodu druhé osoby domů.

Pooperační doba

Kompresní punčochy po zákroku se nosí první den 24 hod, poté 7-10 dnů přes den. Pacient je od nás dostane v rámci balíčku.
Za 2-3 dny od výkonu je pacient kontrolován operatérem s provedením pooperačního ultrazvukového vyšetření.

Omezení po výkonu

Na 3 týdny je pacient omezen od velké fyzické námahy, nesmí provádět fyzicky náročné úkony (tůry, jízda na kole, cvičení, plavání, atd.), běžné aktivity provádí bez omezení.

Běžné následky výkonu

• modřiny se mohou vyskytnout
• někdy pocit tahu a bolesti v průběhu žíly, ošetřené laserem
• drobné zatvrdliny po odstranění varixů na postranních větvích, bolestivost je minimální.

Rizika

• méně často – větší modřiny – hematomy s následnou dočasnou pigmentací
• drobné výpadky kožní citlivosti
• mírné poruchy hojení ran vzácně – žilní trombóza, tromboflebitida,
• zánět rány
• velmi vzácně – interní komplikace – infarkt, embolie

Možné nežádoucí vedlejší účinky

• Alergická reakce na použité lokální anestetikum, která se projeví např. pocitem svědění nebo kožní vyrážkou.Silnější reakce končící selháním oběhového krevního systému, jsou velmi ojedinělé.
• Malé popálení pokožky, které může vzniknout v případě, že se smrštěná žila nachází velmi těsně pod kůží a zahřátí žilní stěny pak může poškodit kůži. Tomuto jevu se předchází tím, že pod ultrazvukovou kontrolou jsou vstřikovány polštářky s anestetikem mezi kůži a žílu, které pak slouží jako izolační vrstva.
• Vznik žilní trombózy. Toto riziko je v zásadě součástí jakékoliv manipulace se žílou. Při kanylové technice se předchází vzniku trombózy zaprvé tím, že se kanyla zavádí a umisťuje pod stálou kontrolou ultrazvuku a zadruhé je prováděna farmakologická prevence. Po provedení zákroku byste se měl(a) pohybovat zcela normálním způsobem, ale neměl(a) byste provozovat během tří týdnů velkou fyzickou námahu.
• Radiofrekvenční katetr může teoreticky poranit žilní stěnu, což by vedlo k místnímu krvácení. Abychom tomuto předešli, je pozice sonda neustále kontrolována pod ultrazvukem.
• Poškození senzitivních nervů: Z tohoto důvodu se ošetřuje křečová žíla jen asi 10cm pod úroveň kolene, z důvodu intimního vztahu nervu a žíly.Zbývající žilní větve jsou odstraňovány pomocí jiných metod.
• Infekce: protože se zákrok provádí přes jedno místo vpichu, je speciálně riziko vzniku infekce opravdu minimální. Statistické riziko infekce se rovná stejné míře rizika u jakékoliv jiné terapeutické metody.

Níže napište hledaný výraz: