Onemocnění tepen

Onemocnění tepen

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) – hlavní příčinou ICHDK je ve většině případů z 90% ateroskleróza, což je generalizované onemocněni, dlouhodobý proces, kterývede v tepenné stěně k postupnému růstu aterosklerotického plátu při němž dochází k tuhnutí cévní stěny a zužování jejího průsvitu až s možností kompletního uzávěru.

Onemocnění krčních tepen

Mozek je bohatě prokrvený orgán, ve kterém se nachází hustá síť drobných tepének. Celkově je však krev k mozku přiváděna pouze dvěma páry tepen – dvěma relativně povrchově uloženými vnitřními krčními tepnami (krkavice či karotidy) a dvěma hluboko uloženými vertebrálními tepnami, které vstupují k mozku podél páteře.

Onemocnění aorty

Aneuryzma břišní aorty (AAA) je rozšíření průměru aorty na dvojnásobek normálních hodnot. Závažnost spočívá především v nebezpečí jeho ruptury (prasknutí).

Níže napište hledaný výraz: