EVLA

EVLA (endovenozní laserové ablace)

Princip metody

Základním principem léčby laserem je přeměna energie světelného paprsku v tepelnou energii, způsobující var krve a přehřátí přilehlé části žilní stěny a narušení kolagenních vláken při zachování nepoškozených okolních struktur. Konečným a výsledným efektem je kontrakce až úplné zatavení žíly. V časovém obdobi 6–12 tydnů po vlastnim zákroku jsou postupné fibrotické změny stěny žíly a její involuce.

Proti klasické operaci má tento typ operace mnoho výhod:

• menší bolestivost,
• krátkou rekonvalescenci,
• daleko méně modřin,
• lepší kosmetický efekt.
• výkon lze často provést v místní anestesii.

Průběh zákroku

Při tomto minimálně invazivním způsobu léčby se pouze z vpichu pod ultrazvukovou kontrolou zavádí optické vlákno laseru do žíly v rozsahu, kterou je nutné odstranit.

Při vytahování vlákna se postupně celá poškozená žíla zataví.

                  

Po zákroku nejsou jizvy a jsou jen minimální krevní podlitiny. Následuje kosmetická část operace, kdy z malých vpichů 2-3 mm se pomocí speciálních háčků odstraňují křečové žíly (flebectomie), po zákroku je nasazena kompresní punčocha. Celkově výkon trvá cca 30-60 minut záleží pokročilosti nálezu. Metoda se provádí ambulantně v lokální anestezii.S minimem pooperačního omezení a s krátkodobým nošením punčoch.

Anestezie

Výkon provádíme v lokálním (místním) znecitlivění, případně jsou využívány kombinované metody anestezie, jako je analgosedace. Injekční stříkačkou přes pumpu je do okolí žíly aplikováno zředěné anestetikum, díky němuž je pak tento zákrok bezbolestný a chrání okolní tkáň před přehřátím. Jedná se o velmi šetrný postup oproti klasické celkové anestezii.

Po zákroku

Bezprostředně po zákroku ještě na operačním sále jsou nasazeny kompresní punčochy a po krátké době cca 30-60 min je možno odejít s výhodou v doprovodu druhé osoby domů.

Pooperační doba

Kompresní punčochy po zákroku se nosí první den 24 hod, poté 7-10 dnů přes den. Pacient je od nás dostane v rámci balíčku. Za 2-3 dny od výkonu je pacient kontrolován operatérem s provedením pooperačního ultrazvukového vyšetření.

Omezení po výkonu

Na 3 týdny je pacient omezen od velké fyzické námahy, nesmí provádět fyzicky náročné úkony( tůry,jízda na kole,cvičení,plavání,atd.), běžné aktivity provádí bez omezení.

Jak dlouho přetrvá výsledek?

Laserová metoda je vysoce účinným postupem, nicméně recidivu nelze nikdy zcela vyloučit. Závisí především na kvalitě cévní stěny, která je určena geneticky.

Běžné následky výkonu

• modřiny se mohou vyskytnout
• někdy pocit tahu a bolesti v průběhu žíly, ošetřené laserem
• drobné zatvrdliny po odstranění varixů na postranních větvích, bolestivost je minimální.

Rizika

• méně často – větší modřiny – hematomy s následnou dočasnou pigmentací
• drobné výpadky kožní citlivosti
• mírné poruchy hojení ran vzácně
• žilní trombóza, tromboflebitida,
• zánět rány
• velmi vzácně – interní komplikace – infarkt, embolie

Možné nežádoucí vedlejší účinky

• Alergická reakce na použité lokální anestetikum, která se projeví např. pocitem svědění nebo kožní vyrážkou.Silnější reakce končící selháním oběhového krevního systému, jsou velmi ojedinělé.
• Malé popálení pokožky, které může vzniknout v případě, že se smrštěná žila nachází velmi těsně pod kůží a zahřátí žilní stěny pak může poškodit kůži. Tomuto jevu se předchází tím, že pod ultrazvukovou kontrolou jsou vstřikovány polštářky s anestetikem mezi kůži a žílu, které pak slouží jako izolační vrstva.
• Vznik žilní trombózy. Toto riziko je v zásadě součástí jakékoliv manipulace se žílou. Při kanylové technice se předchází vzniku trombózy zaprvé tím, že se kanyla zavádí a umisťuje pod stálou kontrolou ultrazvuku a zadruhé je prováděna farmakologická prevence. Po provedení zákroku byste se měl(a) pohybovat zcela normálním způsobem, ale neměl(a) byste provozovat během tří týdnů velkou fyzickou námahu.
• Optické vlákno může teoreticky poranit žilní stěnu, což by vedlo k místnímu krvácení. Abychom tomuto předešli, je pozice sondy neustále kontrolována pod ultrazvukem.
• Poškození senzitivních nervů: Z tohoto důvodu se ošetřuje křečová žíla jen asi 10cm pod úroveň kolene, z důvodu intimního vztahu nervu a žíly.Zbývající žilní větve jsou odstraňovány pomocí jiných metod.
• Infekce: protože se zákrok provádí přes jedno místo vpichu, je speciálně riziko vzniku infekce opravdu minimální. Statistické riziko infekce se rovná stejné míře rizika u jakékoliv jiné terapeutické metody.

Níže napište hledaný výraz: