Informace

Informace

Kdo léčí cévní onemocnění - angiologie, cévní a žilní chirurgie

Angiologie – je obor vnitřního lékařství zabývající se problematikou cév a cévních chorob v celé jejich šíři a komplexnosti.

Věnuje se především prevenci, diagnostice a nechirurgické léčbě chorob tepen, žil a mízních cév. Spolupracuje s jinými obory, zejména s kardiologií, cévní chirurgií, radiologií, dermatologií, neurologií, hematologií a v neposlední řadě s praktickými lékaři.

Cílem angiologů je snížit vysokou nemocnost i úmrtnost na cévní choroby, zkrátit pracovní neschopnost, zmenšit invaliditu a zlepšit kvalitu života pacientů.

Angiologie využívá speciální klinické vyšetřovací i léčebné postupy, neinvazivní diagnostické metody a speciální podobor intervenční angiologie využívá léčebnou techniku pomocí endovaskulárních přístupů.

Základ péče tvoří ambulantní angiologické ordinace, která je vybavena Dopplerovským průtokoměrem, příp. pletysmografem a další výbavou pro neinvazivní měření , základním a nezastupitelnýcm přístojem je duplexní ultrasonograf.

Cévní chirurgieje chirurgický obor, zabývající se operační léčbou cévních onemocnění, mimo jiné i diagnostikou.

Jak už z názvu vyplívá, hlavní léčebnou modalitou je operační léčba cévních onemocnění, využívá klasické chirurgické přístupy, dále laparoskopické, ale i robotickou chirurgii.

Převažující je operační léčba tepenných onemocnění s dominantním postižením tepen, aterosklerózou.

Cévní chirurg krom fyzikálního vyšetření může využívat i pomocné neinvazivní přístroje jako je duplexní ultrazvuk, nicméně pro vlastní operační terapii tepenných onemocnění je důležitá diagnostika jejímž zlatým standartem je invazivní vyšetření zvané DSA – digitální subtrakční angiografie, dále jsou využívány metody CT a MR angiografie.

Žilní chirurgiedynamický podobor cévní chirurgie, zaměřující se hlavně na terapii křečových žil pomocí miniinvazivních endovenózních metod.

Operace křečových žil se provádí od dob antiky, technologický pokrok ve 20, století umožnil kvalitativní skok v operačních postupech a v diagnostice žilního onemocnění, jako je : přesná diagnostika, miniinvazivní operační technika, rozvoj endovenózních termických metod.

Tyto postupy umožnily operaci křečových žil provádět šetrněji, výkony je možné provádět v infiltrační a tumescentní anestézii, bez celkové narkózy.Zdokonalila se technika kosmetické flebectomie z bodových mikroincizí.

V dnešní době jsou čtyři endovenozní techniky operace křečových žil: laserová ablace(EVLA), radiofrekvenční ablace (RFA), mechanicko-chemická ablace(ClariVein),ošetření pomocí biologického lepidla (VenaSeal).

Kdy se nechat vyšetřit?


Cévní onemocnění se řadí mezi nejčastěji se vyskytující onemocnění u lidí. Některá onemocnění řadíme mezi tzv. civilizační, jejichž výskyt v populaci je značný. Výskyt obliterujících tepenných onemocnění různého stadia lze na základě epidemiologických studií očekávat u 10-15% obyvatel. Výskyt akutních hlubokých žilních trombóz je 160/100.000 obyvatel. Vůbec největší rozšíření je však u chronických žilních onemocnění, které jsou přítomny až u 40% obyvatel. Přímé náklady spojené s léčbou cévních onemocnění se pohybují mezi 5-10% celkových ročních výdajů zdravotních pojišťoven.

Obecně cévní onemocnění mají samozřejmě různou manifestaci projevů a také různou symptomatologii, která se rozlišuje podle toho, zda je postižen žilní nebo tepenný systém.
U spousty nemocných pro stanovení správné diagnózy je zapotřebí spolupráce jiných odborností, asi nejzásadnější podíl na tomto mají praktičtí lékaři, kteří v terénu primární péče mají nasměrovat nemocného k cévnímu specialistovi.

Na žilní onemocnění se někdy pohlíží jako banalitu, ale komplikace s ním spojené jsou závažné, mimo jiné v praxi toto onemocnění odčerpává obrovské množství zdravotních prostředků z veřejného zdravotnictví, ne vždy je však pacient praktickým lékařem odeslán na cévní vyšetření, to je chyba a náklady na léčbu se jen zvyšují, potažmo nejtěžší stupeň žilní nedostatečnosti dolních končetin – bércový vřed, je v našim zeměpisných šířkách odesílán k léčbě do ordinací kožních lékařů, ale tato závažná komplikace má být léčena komplexně, kde primární úlohu hraje cévní lékař.

Podezření na žilní nedostatečnost či objevení křečových žil

• Pokud má nemocný již subjektivní či objektivní příznaky žilní nedostatečnosti (tíha,tlak, napětí, otoky,křečové žíly,žilní ekzém atd.) většinou se dostaví k praktickému lékaři, ten může zatím zajistit nemocného konzervativní léčbou (venotonika, kompresní terapie), ale pacienta pokud s doporučujícím cévním vyšetřením souhlasí, odešle do specializované cévní ambulance
• Pokud má již nemocný patrné klinické projevy žilního onemocnění či nedostatečnosti (např. viditelné křečové žíly) a pokud pacient chce svůj problém radikálně řešit, provedení cévního vyšetření včetně ultrazvuku je nutné provést vždy.

Podezření na žilní trombózu (zánět)

• Povrchní žilní trombóza se pozná poměrně snadno. Jde o povrchní bolestivé, horké, zarudlé pruhovité zduření většinou kopírující průběh žíly, často v místě varikózní žíly. Proto je nutné vždy každou povrchní žilní trombózu podrobně cévně vyšetřit.
• Kombinace zevních a vnitřních vlivů na vznik trombózy, pokud se objeví náhle bolest v končetině s doprovodným náhle vzniklým otokem, je hluboká žilní trombóza pravděpodobná, je nutné vždy nemocného odeslat k cévnímu vyšetření, kde duplexní ultrazvuk vyloučí či potvrdí diagnózu.

Podezření na ICHDK (ischemická choroba dolních končetin)

• Aterosklerotický proces je dlouhodobý děj, při jeho manifestaci v tepnách dolních končetin, dochází k prostupnému zůžení či uzávěru tepny, který vede k ischemii tkáně,nemocný postupně udává tzv. klaudikace – nejčastější příznak ICHDK – charakteristicky se klaudikaceobjevuje: jako trvalá, zatížením vznikající svíravá nebo křečovitá bolest v určitésvalové skupině která s pokračující námahou se neúnosně zvětšujea donutí k zastavení, pak mizí do několika minut.

Podezření na výduť břišní aorty

• Neurčité tlaky či přechodné bolesti břicha, dyskomfort jsou indikací k UZ vyšetření, které výduť potvrdí či vyloučí.
• Sám nemocný ji může nahmatat na břiše jako velkou pulsující rezistenci, avšak v tomto případě je její velikost alarmující.
Podezření na onemocnění krkavic
• Náhodný nález v ordinacích praktických lékařů, při prokázaném šelestu nad karotidou, je pacient odeslán k cévnímu či neurologickému vyšetření.

Jak vyšetření probíhá


• k cévnímu vyšetření je nutno se předem telefonicky či elektronicky objednat
• časová náročnost vyšetření (dle závažnosti nálezu) se pohybuje mezi 30-60 min.
• vyšetření má tři složky: odběr anamnézy (předchorobí), vlastní klinické vyšetření s duplexní ultrasonografií či jinou diagnostikou metodou, návrh léčby.
• vyšetření je nebolestivé, nijak neomezuje. Po jeho skončení můžete odejít a věnovat se libovolné činnosti (včetně řízení motorových vozidel).
• vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu, probíhá vleže či ve stoje
• vyšetření je nebolestivé, maximálně ucítíte mírný tlak ultrazvukové sondy.

Operační výkony

Operační výkony provádíme na těchto pracovištích:

KLINIKA MALVAZINKY, Praha 5

Adresa:
Rehabilitační klinika Malvazinky
U Malvazinky 1500/5
Praha 5 – Smíchov, 15000

Operační sál A0
Je umístěn v přízemí kliniky (projdete hlavním vchodem, do vestibulu, odbočíte vlevo a půjdete na konec chodby), uvidíte informativní ceduli:


ANGIO – CHIRURGIE, Praha 8 – Ďáblice

Adresa:
Osinalická 1104/13
Praha 8 – Ďáblice, 18200

Operační sál
Zákrokový sál je součástí naší ambulance.


PERFECT CLINIC, Praha 5

Adresa:
Kartouzská 3274/10
Praha 5 – Smíchov, 15000

Operační sál

Předoperační pokyny

PŘEDOPERAČNÍ POKYNY K OPERACI KŘEČOVÝCH ŽIL

 • K výkonu se dostavte na sjednaný čas, spíše o 10-15 min dříve.
 • Na zákrok nemusíte být na lačno. Výkon je prováděn v lokální anestezii (lokálním znecitlivění).
 • Den před výkonem dodržujte pitný režim (bez alkoholu)
 • Předoperační interní vyšetření není potřebné. Výkon je prováděn v lokální anestezii (lokálním znecitlivění).
 • K operaci s sebou (na sobě) volnější oblečení (kalhoty).
 • Pokud užíváte svou medikaci, nevysazujte ji, užijte podle svého plánu.
 • Pokud užíváte preparáty na ředění krve (Anopyrin, Godasal, Trombex atd.) vysaďte 4 dny před operací.
 • Pokud máte, své kompresní punčochy nemusíte je nosit s sebou, dostanete od nás v rámci balíčku.
 • Před vlastním výkonem, Vám bude ještě jednou vše vysvětleno, jak výkon probíhá.
 • V rámci ambulantního vyšetření nebo před operací bude podepsán informovaný souhlas s operací.
 • U mužů, ochlupení na dolních končetinách neholte, bude oholeno dle potřeby před výkonem na sále.
 • Pokud se k výkonu dostaví sama (sám), můžete po zákroku sama (sám) odejít, ale doprovod je s výhodou.
 • U kliniky jsou dobré možnosti parkování.

Pooperační postup po operaci křečových žil

ČASNÝ POOPERAČNÍ REŽIM

• po výkonu odcházíte domů, běžné aktivity provádějte bez omezení, jen velkou námahu omezte, určitě neležte celý den na lůžku
• lokální umrtvení po výkonu odeznívá cca po 5 hodinách, poté může začít pooperační bolest (chlaďte, užijte léky proti bolesti)
• pokud sedíte, končetinu mějte spíše nataženou.
• skrze obvaz může prosáknout mapa krve, nelekejte se je to normální stav, event. přiložte gázu a omotejte obinadlem.
• kompresní punčochu ani obvazy nesundávejte, ponechte do druhé dne, kdy bude provedena hygiena po výkonu.

HYGIENA PO VÝKONU

• den po operačním výkonu, ráno nebo dopoledne, provést hygienu: tedy sundat kompresní punčochy, obvazy (ideálně předtím namočit čistou vodou ve sprše), končetiny osprchovat čistou vodou(bez mýdla)
• ranky po kosmetické flebectomii, mohou krvácet(to je normální stav, nelekejte se), po hygieně ranky, které krvácejí zalepíte polštářkovou náplastí a nasadíte zpět kompresní punčochy, již bez obvazů.

REŽIM

• běžné aktivity, které denně provozujete můžete provádět bez omezení, jen velkou fyzickou námahu(zvedání břemen, kolo, túry, plavání, posilovna atd.)neprovádějte 3 týdny od operačního výkonu.
• minimálně týden od výkonu, ranky dlouho nemáčejte ve vodě(tedy spíše se sprchovat), nechodit do veřejného bazénu(riziko infekce).
• kompresní punčochy nosíte týden od operace, první dva dny 24 hod, poté již přes den. Kompresní punčocha nesmí končetinu zaškrcovat, končetina nesmí být oteklá.
• dbejte na to, aby punčochy byly přetaženy přes tříslo(úchyty v pase, či jako kšandy).

POOPERAČNÍ BOLEST

• po výkonu je vyjádřena pooperační bolest, která je individuální, hlavně na vnitřní straně stehna (reakce těla, naoperační zákrok)
• pokud budou bolesti, zaledovat partie chladivými gelovými polštářky nebo mraženou zeleninou v pytlíku přes čistou utěrku, popř. běžná analgetika(léky proti bolesti) Paralen, Ibalgin, Brufen.

KONTROLA

 

• telefonická kontrola je prováděna druhý den po výkonu, v případě nejasností či pooperačního stavu, který se Vám nezdá, volejte telefonní čísla uvedená ve zprávě.
• pooperační kontrola

je za 1-3 dny, ANGIO – CHIRURGIE, Osinalická 1104/13, 18100 Praha 8.

Cestování a křečové žíly

 • Termín cestovní trombóza je pojmem relativně čerstvým, nicméně prevence zvláště u
  rizikových pacientů je na místě. Hlavně tedy sezonně v horkých letních měsících, podnikáme dlouhé cesty různými dopravními prostředky, jak automobilem, či letadlem. Tyto dlouhé cesty představují určité riziko, kdy imobilizace během cesty dopravním prostředkem přesahuje dobu 4-6 hodin.
 • Cestující s nízkým rizikem – cviky v končetině během cesty, přestávky
 • Cestující se středním rizikem (chronické žilní nedostatečnost, varixy,
  hormonální antikoncepce, těhotné) – cviky, přestávky + kompresní punčochy II
  třída
 • Cestující s vysokým rizikem (trombofilie, prodělaná trombóza
  v minulosti, cestující s imobilizovanou končetinou např. sádra, osoby po
  nedávném operačním výkonu) – cviky, přestávky + kompresní punčochy +
  aplikace 2 hod před cestou LMWH (nízkomolekulární heparin)

1. Dopravní prostředek – pokud je to možné, během jízdy procvičujte končetiny
(ohýbaní v kolenou, výstupy na špičky vsedě či vestoje), po 2 hod intervalech,
se na velmi krátkou chvíli projděte ,to platí i v letadle(zde nižší tlak i vlhkost)
2. Strava a tekutiny – snažte se před cestou spíše konzumovat lehce stravitelnou
stravu a během cesty pít dostatek tekutin(bez alkoholu)
3. Slunce a teplo – krém s vyšším ochranným faktorem, dostatečné chlazení
kůže

Těhotenství a křečové žíly


U mnoha žen se křečové žíly projeví nebo zhorší v průběhu těhotenství. Změny v koncentraci hormonů v ženském organismu mají za následek rozšíření žil v počátku těhotenství. Postupně se zvyšuje průtok v cévním řečišti pánve. Zvětšená děloha tlačí na pánevní žíly a zhoršuje odtok krve z dolních končetin. V průběhu těhotenství dochází k zadržování tekutin a zvýšení objemu krve. Tyto faktory mohou u některých žen vést ke vzniku křečových žil., současně i těhotenství je určitý rizikový faktor pro rozvoj žilní trombózy.

K normalizaci dochází většinou za 8-12 týdnu po porodu, vzniknou-li však kmenové varixy, většinou přetrvávají.

V průběhu těhotenství jsou vhodná režimová opatření – cvičení, venotonika jako např. Detralex, je možno v těhotenství užívat, dále jsou doporučeny nosit kompresní punčochy, pokud již pacientka má známou diagnózu chronické žilní nedostatečnosti či varixy před těhotenstvím.

Kompresní punčochy

Školený personál Vám poradí s výběrem punčoch a vysvětlí způsob používání a manipulace s kompresními punčochami
Zároveň budou změřeny parametry obvodu končetin, tak aby kompresní punčocha byla pro Vás optimální co do velikosti a komfortu.

Více o kompresních punčochách

Otázky

Pociťujete bolesti dolních končetin, máte noční křeče, otoky nebo dokonce viditelné křečové žíly?
Jestliže ano, je možné, že trpíte refluxem v systému povrchových žil. V tomto případě je vhodné, aby jste si nechali vyšetřit specialistou(angiolog, cévní chirurg).Musí být provedeno ultrazvukové vyšetření.

Jaké jsou možnosti léčby křečových žil?
Buď konzervativní léčba ta je léčbou symptomatickou (příznakovou), ulevuje od subjektivních obtíží,předchází zhoršení, nemá však vysloveně léčebný efekt (kompresní punčochy a venotonika) nebo léčba chirurgická ta je nezbytná, pokud jsou klinické projevy žilní nedostatečnosti.

Proč je chirurgická léčba nezbytná?

Protože odstranění refluxu v povrchních žilách dolních končetin je léčbou a prevencí otoků, krvácení z varixů, prevencí vzniků (zánětu žil)tromboflebitid a flebotrombóz, chronických trofických změn kůže a podkoží, jejichž vrcholem je vznik bércového vředu.
Chirurgická léčba se tak nepřímo stává prevencí pracovní neschopnosti a invalidity.
Operační léčba je nejefektivnější a nejradikálnější léčbou onemocnění žilní nedostatečnosti dolních končetin.

Dá se křečovým žilám nějak předcházet?

Prevence vzniku křečových žil je prakticky nemožná. Je to dáno právě genetickou dispozicí a hormonálními vlivy. Lépe se dají ovlivnit pocity únavy a těžkých nohou. Částečně je možné zmírnit obtíže léky – venotoniky a preparáty působícími na reologické vlastnosti krve. Většího efektu docílíme nošením kompresivních punčoch.
Z dalších doporučení je vhodný dostatek tekutin, dodržování životosprávy a správné výživy, relaxační a kondiční cvičení (turistika, jízda na kole, tanec, plavání).

Jak laserová nebo radiofrekvenční energie vlastně v žíle působí?
Tepelná energie, jejíž zdrojem je laserový či radiofrekvenční generátor, je pomocí vlákna nebo katetru zavedené do nitra žíly aplikována přímo na žilní stěnu, která se svráští a tak se uzavře – poté již krev nemůže takto ošetřenou žilou proudit.

Nebudou mi odstraněné žíly chybět?
V žádném případě. Naopak po odstranění poškozených křečových žil se funkce ostatních žil zlepší a zamezí se dalšímu poškozování hlubokých žil.

Jaké jsou možné komplikace výkonu pomocí laseru nebo radiofrekvence?
Jako u každého jiného výkonu, i zde existují jistá rizika – nicméně jsou nepoměrně méně častá než u klasických operačních metod. Nejčastěji zmiňovanou komplikací je pocit přechodných parestezií (zhoršené vnímání tlaku na kůži nad ošetřovaným úsekem žíly nebo zvýšená citlivost po doteku nad ošetřovanou oblast).

Jaké jsou alternativy k miniinvazivním výkonům?
Tradičně jsou postižené žíly odstraňovány chirurgicky – podvazem v třísle a následně exstirpací (vytržením) postižené žíly pomocí speciálního lanka, výkon vyžaduje minimálně 2 řezy na kůži a většinou se provádí v celkové anestezii. Ve srovnání s klasickou chirurgickou metodou mají miniinvazivní metody menší rizika, podstatně kratší rekonvalescenci, nižší celkové náklady (výkon bez hospitalizace) a lepší kosmetické výsledky s menším počtem jizev.

Je zákrok pomocí laseru (EVLA) bolestivý?
Pacienti uvádějí mírnou, případně žádnou bolest během zákroku a po něm. U zákroku pomocí laseru (EVLA) aplikujeme tzv. tumescentní anestezii kolem tavené žíly. Byla prokázána významně nižší bolestivost než při tradiční odstranění žíly.

Je zákrok pomocí ClariVein bolestivý?
Zde aplikujeme lokální umrtvení jen do místa vpichu, kde budeme zavádět katetr.
Jak dlouho budu muset nosit kompresní punčochy po výkonu?
Celkově se kompresní punčochy nosí 7-14 dní(v průměru 10 dní), první dva dny se nosí 24 hod, poté jen přes den.

Jak rychle se můžu vrátit ke svým každodenním činnostem?
U endovenózního zákroku bylo klinicky prokázano, že umožňuje návrat pacientů k běžným činnostem a do práce podstatněr ychleji než u běžného odstranění žíly.

Můžu po miniinvazivní operaci sportovat?
Velkou fyzickou aktivitu (sport, cvičení, tůry, plavání, jízda na kole atd.) musíte na 3 týdny od výkonu omezit.

Jakrychledojdekezlepšenípříznaků?
Řada  pacientůpociťuje okamžitou úlevu od příznaků,j ako je bolest, pocit těžkosti v nohou a únava. Plného přínosu ošetření se dosahuje do 1 – 3 týdnů.

Co je to tak zvaná cestovní trombóza?
Při dlouhodobých cestách v sedě, zejména v letecké dopravě, může dojít vlivem zpomaleného žilního odtoku z dolních končetin ke vzniku uzávěru hlubokých žil krevní sraženinou (trombem). Nejjednodušší prevencí jsou tzv. cestovní kompresivní punčochy a opakované cvičení (pohyby v nártech) v průběhu cesty. U osob po žilní trombóze nebo se zjištěnou poruchou srážení krve ve smyslu zvýšení je nutné před cestou aplikovat speciální injekce (nízkomolekulární heparin). Tuto léčbu zajistí Váš lékař.

Jak dlouho přetrvá výsledek?
Endovenózní metoda je vysoce účinným postupem, nicméně recidivu nelze nikdy zcela vyloučit. Závisí především na kvalitě cévní stěny, která je určena geneticky.

Níže napište hledaný výraz: