Konzervativní léčba křečových žil

Konzervativní léčba křečových žil

Konzervativní léčba je léčbou symptomatickou (příznakovou), ulevuje od subjektivních obtíží,předchází zhoršení, nemá však vysloveně léčebný efekt.

V zásadě máme dvě možnosti konzervativní léčby: kompresní terapie a medikamentozní terapie.

Kompresní punčochy

Kompresivní léčba nevyléčí už vzniklé křečové žíly, ale zmírní však jejich další zhoršování. Jejím omezením je fakt, že působí jen po dobu aplikace. Kompresní terapie je využívána k léčbě onemocnění žilního a lymfatického původu.

Funkce
Kompresní léčba napomáhá návratu krve z dolních končetin zpět směrem k srdci, jejím principem je tlak na žilní a lymfatický systém končetin. Působením tlaku na povrchní žilní systém dochází k jeho stlačení, vyprázdnění a přesměrování krve do hlubokého žilního sytému. Tím dochází k urchlení toku v hlubokých žilách a zlepšení odtoku krve z končetin. Komprese posiluje činnost žilně-svalové pumpy a podporuje funkci chlopní.

Kromě velkých žil působí komprese i na mikrocirkulaci a lymfatický systém. Snižuje prosakování tekutin z kapilár do tkání a naopak podporuje zpětné vztřebávání tekutin do tkání. Tímto mechanismem působí proti otokům. Základní podmínkou úspěšné kompresní léčby je odstupňování tlaku působícího na končetiny. Kompresní punčochy mají vyšší klidová tlak, a proto je vhodnější je na noc odkládat.

Typy
Zdravotní punčochy se vyrábějí v různých délkách, velikostech a dle použitého materiálu. Co je důležité si uvědomit, že správná funkce punčoch závisí na oblasti, na kterou mají působit (tzn. oblast kde je prokázaná žilní nedostatečnost!!)

Typy punčoch
·        lýtkové
·        polostehenní
·        stehenní
·        punčochové kalhoty

Kompresní třídy
Kromě délky a velikosti se punčochy se punčochy rozlišují i podle tlaku, kterým působí. Podle tohoto kritéria se rozlišují kompresní třídy.

Komprese působí proti tlaku v žilách, proto největší má být v oblasti nártu a kotníků a směrem k tříslu se postupně snižovat. Podle tlaku, kterým působí na končetiny v oblasti hlezna se rozlišují:

Kompresní třídy
·        I.  kompresní třída (20 mmHg) vhodná k prevenci a konzervativnímu postupu mírnějších forem křečových žil, žilní nedostatečnost I. Stupně, počínající těhotenské varixy, statické otoky
·        II. kompresní třída (30 mmHg) vhodná pro léčbu s projevy žilní nedostatečnosti II st., po operacích varixů a sklerotizacích, stavy po povrchních flebitidách, smíšené otoky
·        III.kompresní třída (40 mmHg) vhodná k léčbě posttrombotického syndromu, sekundární varixy, žilní nedostatečnost III st., k léčbě bércového vředu
·        IV.kompresní třída (60 mmHg) tato léčba využívána k léčbě primárního a sekundárního lymfatického otoku

Kde punčochy koupit?

Kompresivní punčochy všech tříd jsou dostání v prodejnách zdravotních potřeb, kde vám pomohou i s výběrem správné velikosti.

K pořízení punčoch vyšších kompresních tříd je možné využít poukaz od lékaře, na tyto punčochy se poté vztahuje plná nebo částečná úhrada od zdravotních pojišťoven.

·        I.  kompresní třída Není hrazena vůbec
·        II. a III. kompresní třída 1x za půl roku, příspěvek od zdravotní  pojišťovny
·        IV. kompresní třída hrazena plně

Kontraindikace a komplikace kompresivní léčby

Kontraindikace – u poruch prokrvení končetin III. a IV. stádia dle Fontaina, u II. stádia je nutné angiologické vyšetření se změřením periferních tlaků. Další kontraindikací jsou otoky vzniklé při akutní kožní infekci, otoky systémové (městnavé srdeční onemocnění).

Komplikace – může být zaškrcení končetiny, bolest, parestezie (brnění), změna barvy prstů, podráždění kůže od materiálu, v těchto případech je nutno kompresní punčochu odstranit a na komplikaci adekvátně reagovat.

Venotonika

je další možností konzervativního postupu. Je třeba si však uvědomit, že žádné léky v jakékoliv podobě nemohou křečové žíly vyléčit ani je odstranit.

Mechanismus účinku venotonik je komplexní a zdaleka není objasněn. Udává se, že společnou vlastností je zlepšení žilního návratu a lymfatické draináže a stabilizace žilní stěny.

Jejich účinnost má být zaměřena na odstranění či zmírnění symptomů žilního přetlaku. Zvyšují efekt kompresní terapie.

Na trhu je v současné době řada těchto přípravků (volně prodejných i vázaných na recept), ale jen u některých z nich byl ve velkých studiích prokázán vliv na žilní stěnu a tedy jejich účinnost.

Venotonika
·        přírodní (Escin,Detralex,Cyklo 3 Fort)
·        semisyntetické (Cilkanol,GinkorFort)
·        syntetická (Calciidobesitas)

Detralex – prokazatelně zmírňuje flebodynie, křeče, pocit napětí, má efekt na hojení bércové vředu. Užívá se obvykle v dávce 500 mg 2x denně.

Níže napište hledaný výraz: