MUDr. Ellen Konečná

MUDr. Ellen Konečná

Vzdělání:

1993- 1997- gymnázium Zborovská, Praha 5
1.10.1997- 18.6.2003 – studium 2.LF UK v Praze
2003 – stáž na chirurgické klinice v Grazu (Rakousko)

Praxe:

2003 – 2004- Chirurgická klinika FN Motol
2004 – 2005- Odd. dětské chirurgie a traumatologie FN Na Bulovce
2006- 2014- Chirurgická klinika FN Na Bulovce
Od – 2014 – I. Chirurgická klinika VFN Praha

2/2007 – ukončení základního chirurgického kmene testem
12/2010- atestační zkouška z chirurgie
5/2014- atestační zkouška z cévní chirurgie

Od 6/2009- výuka mediků 1. LF UK- odborná asistentka

Vědecká činnost

Přednášky:
21.11.2008- V. Hodonínské laparoskopické sympozium- Perkutánní drenáž jako řešení pooperačních intraabdominálních komplikací ( přednáška)
11.6.2009- 4. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu
Sekundární tumory pankreatu (přednáška)
21.5.2015- XVII. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě- Lze zvýšit resekabilitu karcinomu pankreatu? (přednáška)
11.9.2015- 29. EuropeanFederationCongressofthe International CollegeofSurgeons- Laparoscopicadrenalectomyatthe 1st surgicalclinic- our experience of almost 300 operations (přednáška)
10.5.2018- XXV. Pražskéchirurgickédny- Cévní ileus (přednáška)

Publikace: – Antibioticprophylaxis in acutesurgicalprocedures- thecurrentpraxis in Czech Republic. RozhlChir. 2011 Jul;90(7):402-7- spoluautor
– Levelsof CEA and Ca 19 – 9 in the sera and peritonealcavity in patientswithgastric and pancreaticcancers- Acta cir. Bras. 2012 Jun;27(6):410-6- spoluautor
– Fascialclosureoftheabdominalwall by dynamicsutureaftertopical negative pressurelaparostomytreatmentof severe peritonitis–resultsof a prospectiverandomized study- RozhlChir. 2012 Jan;91(1):26-31.- spoluautor
– Palliativetreatmentoftheadvancedgastriccancer by meansofsurgery and HIPEC.
BratislLek Listy. 2013;114(12):735-9- spoluautor
-Peritoneallavageexamination as a prognostictool in casesofgastriccancer.
Arch Med Sci. 2017 Apr 1;13(3):612-616. doi: 10.5114/aoms.2016.64044. Epub 2016 Nov 29.

2008-2011- spoluřešitelka grantových studií- Antibiotická profylaxe u chir. Výkonů –
V.A.C. laparotomie
Od 2015 postgraduální studium- Změny v evakuační rychlosti žaludku po laparoskopické gastroplikaci

Jazykové znalosti

německý jazyk- státní zkouška
anglický jazyk- FCE

Níže napište hledaný výraz: