MUDr. Tomáš Kneifl

MUDr. Tomáš Kneifl

Absolvent 1.lékařské fakulty UK v Praze. Pracoval jako sekundární lékař na Chirurgické klinice Nemocnice Na Bulovce a dále na Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce.
Zabývá se ambulantní žilní chirurgií za použití EVLA (laserová ablace žil), RFA (radiofrekvenční ablace žil), systému ClariVein a skleroterapií a nově žilním lepidlem VenaSeal.

Vzdělání

• 2001 – 20071.LF UK v Praze
• Absolvování společného chirurgického kmene
• Zařazení specializační program: chirurgie
• Atestace cévní chirurgie

Členství v profesních organizacích

• ČLK
• Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
• Česká flebologická společnost
• Česká angiologická společnost
• Společnost estetické a laserové medicíny

Akreditace, licence a další aktivity

• Efektivní hemostáza a cévní šití
• Kurz duplexní sonografie
• MentorshipofUltrasound and RFA – VNUS Procedure
• Certifikát – MOCA (ClariVein)
• Certifikát – EVLA (laser Fotona)
• Certifikát – EVLA(laser Gigaa)

Praxe

• 2007 – 2011: Chirurgická klinika 1.LF UK, Nemocnice Na Bulovce
• 2011 – 2016: Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce
• od 2014: AVICENA – CHIRURGIE s.r.o.
• od 2017: ANGIO – CHIRURGIE s.r.o.

Výzkum,věda,kongresy

• Chirurgická klinika 1.LF UK a IPVZ,Fakultní nemocnice Na Bulovce,Praha – název projektu: Vliv antibiotické profylaxe na výskyt pooperačních komplikací u vybraných akutních abdominálních chirurgických výkonů
• Přednášková činnost v rámci významných cévně-chirurgických kongresů
• Endovenózní laserová ablace( EVLA) safény při léčbě symptomatického venózní refluxu je flexibilní, bezpečná, efektivní a reprodukovatelná metoda
• Cor et Vasa – Katetrizačníendovenózní laserová ablace povrchových žil dolních končetin v léčbě symptomatického žilního refluxu: pilotní studie
• Miniinvazivníendovenoznímetody – metoda volby v léčbě žilního refluxu dolních končetin
• Optimalizace endovenozní laserové ablace : krystalový laser 1064 nm x diodový laser 1470 nm.
• Recidivy varixů po klasické crossectomii a strippingu – možnosti terapie
• Sympozium žilní chirurgie, Praha 2018 – hlavní pořadatel

Níže napište hledaný výraz: