Diagnostika žilního onemocnění

Diagnostika žilního onemocnění

Vyšetření oborníkem má několik na sebe navazujících částí: diagnostika, anamnéza, fyzikální vyšetření, ultrazvukové vyšetření a návrh léčby.

Anamnéza

Odběr anamnézy nejsou zbytečně kladené otázky, dle staré lékařské poučky, je správně odebraná anamnéza poloviční cesta k diagnóze. Některé subjektivní potíže pacienta nemusí vůbec s křečovými žilami souviset a naopak, proto důležité odpovídat otevřeně a pravdivě.

Fyzikální vyšetření

Lékař si všímá celkového stavu pacienta, posuzuje funkčnost tepen a žil základními vyšetřovacími postupy.

Ultrazvukové vyšetření

Zásadní vyšetřovací metoda obecně žilního onemocnění je tzv. duplexní ultrasonografie. Slouží k posouzení povrchního, hlubokého žilního systému, ale také perforátorů. Poskytuje přesnou informaci o průběhu žil (mapování), rozšíření žil, refluxu ale také umí odhalit komplikující stavy žilního onemocnění.

Jaký je princip ultrazvuku?

Ultrazvuk je zvukové vlnění vysoko nad hranicí slyšitelnosti lidským uchem. Jeho vlny pronikají hmotou, přičemž na rozhraní dvou částí s odlišnými vlastnostmi dochází k odražení části vln a jejich návratu zpět směrem ke zdroji. Zbylé vlny pokračují hmotou dál, dokud nedosáhnou dalšího rozhraní, kde se opět jejich část odrazí. Ultrazvukové měření kombinované s měřením průtoku krve využívá Dopplerova jevu.Přístroj na základě výpočtu dokáže určit a barevně zobrazit směr a rychlost proudění krve a případné zúžení průsvitu cévy či nedostatečnost žilního systému.

Platí jednoznační indikace duplexní sonografie před operací varixů?

Ano, z důvodů: nejasný původ varixů (kmenové nebo nekmenové), objasnění důvodu trofických změn kůže, vyloučení postižení hlubokého žilního systému, lokalizace insuficientních perforátorů, recidivující varixy.

Ultrazvuk chirurgovi umožňuje:

  • zvolit nevhodnější chirurgickou metodu
  • plánovat rozsah chirurgického výkonu
  • kontrolovat úspěšnost léčby
  • zlepšit výsledek léčby
  • odhalit pooperační recidivy varixů

Co je k vyšetření potřeba?

K vyšetření se používá ultrazvukový přístroj se zobrazením v tzv. barevném dopplerovském módu. Skládá se ze sondy napojené na přístroj s ovládacím pultem a zobrazovacím monitorem. Pro lepší zobrazení se na vyšetřované místo nanáší gel

 Jak se na vyšetření připravit a jak probíhá?

Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu, probíhá vleže a trvá asi 20-30 minut (v závislosti na závažnosti nálezu a zobrazitelnosti tkání). Vyšetření je nebolestivé, maximálně ucítíte mírný tlak sondy.

 Co vyšetření ukáže a kdy bude výsledek?

Výsledek vyšetření vidíme již v průběhu vyšetření na obrazovce přístroje. Struktury mají různou echogenitu. To znamená, že odlišně odrážejí ultrazvukové vlny. Díky tomu se na obrazovce zobrazí jejich hranice i struktura. Zobrazení měkkých tkání se kombinuje se zobrazením rychlosti proudu krve. Barevné Dopplerovské vyšetření ukáže průtok krve Vaší tepnou. Z obrazu získáme přehled o stupni zúžení tepny a kvalitě její stěny, o rychlosti a množství protékající krve a tvorbě vírů v krevním řečišti, funkčnost žilních chlopní, komplikace žilní nedostatečnosti, trombózu či záněty křečových žil.

Co následuje po vyšetření?

 Vyšetření Vás nijak neomezuje. Po jeho skončení můžete odejít a věnovat se libovolné činnosti (včetně řízení motorových vozidel).

Návrh léčby

Závěrem komplexního vyšetření, je návrh léčby žilního onemocnění. Pacientovi lékař poskytne všechny informace stran konzervativního, ale hlavně operačního řešení křečových žil, jednotlivé typy operací atd. Vše bude uvedeno také v písemné zprávě, kterou obdržíte.

Níže napište hledaný výraz: