Chirurgická léčba křečových žil

Chirurgická léčba křečových žil

Obecně lze říci, že chirurgická léčba je nezbytná, pokud jsou klinické projevy žilní nedostatečnosti.

Proč je chirurgická léčba nezbytná?

Protože odstranění refluxu v povrchních žilách dolních končetin je léčbou a prevencí otoků, krvácení z varixů, prevencí vzniků (zánětu žil)tromboflebitid a flebotrombóz, chronických trofických změn kůže a podkoží, jejichž vrcholem je vznik bércového vředu. Chirurgická léčba se tak nepřímo stává prevencí pracovní neschopnosti a invalidity, a to vše na podkladě kvalitního ultrazvukového vyšetření žil dolních končetin.

Operační léčba

Je nejefektivnější a nejradikálnější léčbou onemocnění žilní nedostatečnosti dolních končetin.
Operace křečových žil patří mezi poměrně časté výkony, avšak technika a způsob provedení se v posledních letech významně mění. Od klasických operací, prováděných za hospitalizace v nemocnici při celkové narkóze, se stále více pacientů kloní k moderním ambulantním operačním metodám. Tyto výkony lze provést zpravidla jen v místním znecitlivění anebo v analgosedaci bez nutnosti pobytu v nemocnici. Takové výkony mají velkou výhodu v šetrnosti, v ambulantním způsobu operace a ve velmi dobrém kosmetickém efektu.

Miniinvazivní endovenózní metody

Nejmodernější miniinvazivní metody využívají místo klasických výkonů(vytržení žíly), metodu zatavení žilního kmene pomocí vláknaendovenozního laseru(EVLA) nebo pomocí radiofrekvenční sondy (RFA).Tyto metody jsou termické, tzn. vzniká při nich tepelná energie. Netermickou miniinvazivní metodou je metoda MOCA (mechanicko-chemická ablace) systém ClariVein, kdy je žíla uzavírána pomocí mechanicko-chemické energie a metodu UZ navigovanou pěnovou skleroterapii(USGFS) či nejnovější uzavírání žil pomocí technologie biologického lepidla (VenaSeal).
Principem všech endovenozních metod je tepelné či netepelné poškození výstelky žíly, žilní stěny, která následně indukuje uzávěr žíly a přerušení žilního toku.
Hlavní výhodou miniinvazivních metod je podstatně kratší pooperační rekonvalescence, šetrnost, minimální bolestivost, výkon lze provádět v lokální anestezii, metoda ClariVein a VenaSeal jsou prováděny prakticky bez lokální anestezie.

Přednosti naší léčby

• důraz kladen na radikalitu operace a dlouhodobý výsledek (úplné odstranění všech patologicky změněných žil)
• optimální kosmetický efekt za užití endovenózních metod a kosmetické flebectomie (odstranění křečových žil)
• minimální bolestivost v průběhu operace i v pooperačním období
• žádná hospitalizace – ambulantní zákrok v místním znecitlivění s odchodem domů bezprostředně po výkonu
• rychlá rekonvalescence
• žádná nebo krátkodobá pracovní neschopnost (v závislosti na stupni postižení žilního systému a z toho vyplývajícího rozsahu operačního výkonu)

Anestezie

Všechny operace provádíme v místním (lokálním) znecitlivění a bezprostředně po výkonu klienti odcházejí s doprovodem domů. Významným přínosem ambulantní operace je odstranění nebo minimalizace negativních vedlejších příznaků celkové anestezie (zvracení, dlouhodobé přespávání či bolesti hlavy), běžná je žádná nebo pouze krátkodobá pracovní neschopnost a především nesrovnatelně kratší rekonvalescence oproti tradiční operaci.

Endovenozní metody

Termické
• EVLA (endovenozní laserová ablace)
• RFA (radiofrekvenční ablace)
Netermické
• MOCA (mechanicko-chemická ablace) systém ClariVein
• USGFS (UZ navigovaná pěnová skleroterapie)
• VenaSeal (biologické lepidlo Cyanoakrylát)

Hlavní výhody

• Minimálně invazivní ambulantní metoda pro léčení křečových žil při lokální anestézii.
• Nitrožilní uzavření, které je výsledkem přesné aplikace energie.
• Metoda je šetrná, účinná a bezpečná.
• Zamezení popálení nebo poranění pacienta vysokou dávkou energie
• Podstatně nižší úrovně pooperačních potíží nebo komplikací ve srovnání s klasickými metodami.
• Snížení výskytu bolestí nebo krevních výronů (hematomů) oproti klasické metodě
• Kratší nošení elastických punčoch po operaci (1-2 týdny) oproti až 5 týdnům po klasické operaci
• Rychlá rekonvalescence, chůze možná hned po zákroku, návrat ke svým normálním činnostem během několika málo dnů.

Anestezie

Všechny operace provádíme v místním (lokálním) znecitlivění a
bezprostředně po výkonu klienti odcházejí s doprovodem domů.
Významným přínosem ambulantní operace je odstranění nebo
minimalizace negativních vedlejších příznaků celkové anestezie
(zvracení, dlouhodobé přespávání či bolesti hlavy), běžná je žádná nebo
pouze krátkodobá pracovní neschopnost a především nesrovnatelně
kratší rekonvalescence oproti tradiční operaci.

Přednosti naší léčby

 • důraz kladen na radikalitu operace a dlouhodobý výsledek (úplné
  odstranění všech patologicky změněných žil)
 • optimální kosmetický efekt za užití endovenózních metod a
  kosmetické flebectomie (odstranění křečových žil)
 • minimální bolestivost v průběhu operace i v pooperačním období
 • žádná hospitalizace – ambulantní zákrok v místním znecitlivění s
 • odchodem domů bezprostředně po výkonu
 • rychlá rekonvalescence
 • žádná nebo krátkodobá pracovní neschopnost (v závislosti na stupni
  postižení žilního systému a z toho vyplývajícího rozsahu operačního
  výkonu)

Klasické chirurgické metody

• crossectomie
• crossectomie + limitovaný stripping + exstirpace varixů
• invaginační stripping + exstirpace varixů
• flebectomie

Metoda limitovaného strippingu + crossectomie + exstirpace varixů

Klasická chirurgická metoda odstraňuje postižený úsek hlavního povrchového žilního kmene ze dvou malých řezů ( řez v třísle a většinou pod kolenem). Z nich se dovnitř žíly zavede ocelový nebo umělohmotný vodič ukončený olivkou (stripper). S jeho pomocí se postižený žilní kmen „vytrhne“.Při limitovaném strippingu odstraňujeme jen stehenní část(ke kolenu) hlavní povrchní žíly, zachováváme bércovou část kmene, což má velký význam pro případný rekonstrukční výkon v kardiochirurgii, či periferní tepenné chirurgii.Výkon doplňuje ošetření vedlejších větví vstupujících do hlavního kmene povrchové žíly před jeho vstupem do žíly hluboké (crossektomie). Varikózně změněné vedlejší větve(varixy) se odstraňují z drobných vpichů pomocí speciálních háčků, kterými se postižená žíla zachytí a vytáhne.
Z tohoto základního způsobu vzešla celá řada dalších technik a modifikací. Způsob provedení i rozsah výkonu se mohou různit. Cílem operace je však vždy maximálně šetrné odstranění postižených úseků povrchového žilního systému a zachování zbývajících nepostižených žil.

Metoda invaginačního strippingu + crossectomie + exstirpace varixů

Tato metoda zmenšuje invazivitu běžného strippingu hlavních povrchních žilních kmenů a snižuje možný výskyt komplikací.Při této technice je do žíly zavedena sonda, ke které je žíla pevně přivázána. Následuje tah za konec sondy, přičemž se kmen žíly invertuje a obrací se naruby jako rukáv. Tuto metodu lze na našem pracovišti provést v lokální anestezii.

Anestezie

Protože i tato metoda je semiminiinvazivní, šetrná, lze ji provést v místním umrtvení. V průběhu operace budete při vědomí a nebudete cítit výraznější bolestivost.

Po operaci

Bezprostředně po zákroku budete moci odejít domů. Bude Vám doporučeno minimálně 4 týdny nosit, kompresivní punčochy. 3-5 týdnů je nutné se vyhnout sportovním činnostem jako je lyžování, veslování, tanec, plavání, tůryatd.. Běžná aktivita bez omezení. Krevní podlitiny se vstřebávají přibližně 2–6 týdnů.

Flebectomie

Tato metoda v zásadě odstraní jednotlivé varikozní větve z malých kožních řezů(2-3 mm), následně tyto ranky se nešijí, spontálně se zalepí. Pomocí speciálních háčků.Jednotlivé varixy se následně vytahují.

Anestezie

Tato metoda je velmi šetrná, provádí se zcela v místním umrtvení. V průběhu operace budete při vědomí a nebudete cítit výraznější bolestivost.

Po operaci

Bezprostředně po zákroku budete moci odejít domů. Bude Vám doporučeno minimálně 14 dní, kompresivní punčochy. 3 týdny je nutné se vyhnout sportovním činnostem jako je lyžování, veslování, tanec, plavání, tůryatd.. Běžná aktivita bez omezení. Vpichy nebo ranky se po zákroku obvykle zhojí do jednoho týdne. Drobné podlitiny se vstřebávají přibližně 2–4 týdnů.

Sklerotizace křečových žil

K výhodám sklerotizace patří:

• časová nenáročnost
• minimální zátěž
• bez nutnosti hospitalizace či pracovní neschopnosti
• možnost opakování

Sklerotizace samotná neřeší příčinu křečových žil. Nejčastěji se jí používá k ošetření kosmetickyobtěžujících metliček a retikulárních křečových žil.

Co je sklerotizace křečových žil?

Podstatou sklerotizace je aplikace sklerotizační látky (Aethoxysklerol) do křečové žíly. Uvnitř žíly vznikne sterilní zánět, stěny žíly se slepí a následně se přemění ve vazivový pruh. U malých žil je průběh téměř nezřetelný, u větších žil bývá přechodné zvětšení ošetřené žíly provázené jejím zatuhnutím a mírnou bolestivostí.
Vlastní sklerotizaci křečových žil lze opakovat a je možno pokračovat v ošetřování dalších úseků křečových žil. Průměrný počet sezení je 2 – 4 s odstupem 4 – 6 týdnů. Výkon nevyžaduje pracovní neschopnost ani výrazná omezení.

Typy

• kapalinová – určena k sanaci mikrovarixů, tedy žil o velikosti od 1–3 mm
• pěnová – retikulární varixy, větší varixy
Zakladatelem moderní pěnové skleroterapieTessari. Dnes se využívá systému DSS (double syringe systém). Dvě stříkačky, které jsou spojeny. Pěna se vytváří přes trysku.

Průběh sklerotizace

Do rozšířené žíly je tenkou jehlou vpuštěn roztok(či pěna), jehož koncentrace odpovídá velikosti žíly. Podmínkou úspěšné sklerotizace křečových žil je navazující stažení ošetřené končetiny kompresní punčochou ( II. třída).Dobu nošení elastických punčoch určí lékař. Čím déle a důsledněji jsou punčochy nošeny po sklerotizaci, tím lepší a trvalejší je výsledný efekt.

Po sklerotizaci křečových žil

Bezprostředně po zákroku je důležité 30 – 60 minut nepřetržitě chodit. V prvních 3 dnech je vhodné se vyhnout zátěžovému sportu, není vhodné ani dlouhé stání na místě. V následujících dnech dodržovat přiměřený pohybový režim (chůze). Minimálně 24 hodin po sklerotizaci neužívat léky ovlivňující srážlivost krve.

Zásady po sklerotizaci křečových žil

Dobu nošení elastických punčoch určí lékař, obecně čím větší žíla, tím delší doba nošení kompresních punčoch.
• Punčocha II.kompresní třídy je nasazena bezprostředně po zákroku v ambulanci
• První 2 dny po zákroku je nutné mít punčochu trvale, tzn. 24 hodin denně.
• Po 2 dnech od zákroku si vleže sundejte punčochu, odstraňte náplasti, popř. tampony a znovu si nasaďte punčochu. Po odstranění mohou být v místech vpichů drobné modřinky, zatvrdlinky, které je vhodné ošetřit krémem nebo gelem obsahují heparin.
• Po dobu dalších 1-2 týdnů po zákroku není vhodné sezení či stání bez nasazené punčochy

Kontraindikace sklerotizace varixů

• známá alergie na lauromakrogol 400 nebo na jinou látku obsaženou v Aethoxysklerolu
• akutní těžká systémová onemocnění (obzvláště neléčená)
• imobilita
• těžká choroba ischemická (stupeň III a IV dle Fontaina)
• trombembolická onemocnění
• u pacientů s vysokým rizikem trombózy (např. pacienti se známou dědičnou trombofilií nebo pacienti s rizikovými faktory, jako jsou užívání hormonální antikoncepce nebo náhradní hormonální terapie, obezita, kouření nebo déletrvající období imobility).

Komplikace sklerotizace

Mohou vzniknout v místě větších varixů a zejména pak u pacientů, kteří nedostatečně dodržují předepsaný léčebný režim.
Infiltráty: bolestivé, někdy i trochu začervenalé zatvrdliny pouze v průběhu sklerotizované žíly. Léčba spočívá v důsledném nošení kompresivní punčochy a místní aplikaci mastí či gelů s obsahem heparinu,antibiotika
Flebitida: zánět sklerotizující žily – léčí se důslednou elastickou bandáží, mastmi a gely s obsahem heparinu, popř. venotoniky a antibiotiky.
Hyperpigmentace: tmavě hnědavé zabarvení kůže v místě sklerotizované žíly. Částečně lze léčit bělícími krémy nebo depigmentačními laserem.
Alergické reakce: místní (na náplast, dezinfekční prostředek, punčochu) a celkové (kopřivka nebo jiná celková alergická reakce).

Níže napište hledaný výraz: