Úhrada pojišťovnou

Informace o smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami

Do dnešní chvíle máme uzavřený smluvní vztah se Zdravotní pojišťovnou Škoda (209), Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201), Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111), Oborovou zdravotní pojišťovnou (207) a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR (211). Tyto zdravotní pojišťovny kompletně hradí nám jako poskytovateli zdravotních služeb lékařskou péči resp. námi provedené vyšetření.

Ostatní zdravotní pojišťovny, tedy ( RZP – 213, ČPZP – 205) smluvní vztah s námi uzavřít odmítají i přes to, že jsme o to opakovaně žádali. Předložili jsme adekvátní argumenty s hlavním bodem, že v lokalitě Praha 8 a okolí je cévních lékařů nedostatek a že lékařská péče v oborech angiologie a cévní chirurgie je poddimenzována. Tyto zdravotní pojišťovny mají jiný názor a trvají na svém, že lékařů v těchto oborech je v lokalitě Praha 8 a okolí dostatek.

Vážení pacienti, tato skutečnost není tedy z naší vůle, nýbrž z vůle zdravotních pojišťoven. Vy jako pojištěnci máte právo iniciovat podnět k vysvětlení této skutečnosti, popřípadě si můžete stěžovat, Vaše pojišťovna Vám musí odpovědět.

Případné dotazy směřujte:

ZPMV, Vinohradská 2577, Praha 3, tel: 233 002 311

ČPZP, Anglická 82, Praha 2, tel: 261 387 112

Níže napište hledaný výraz: