Pulzní oxymetrie

Pulzní oxymetrie

Pulzní oxymetrie neinvazivně měří saturaci hemoglobinu kyslíkem v arteriální části krevního řečiště (pulzatilní tok). Zhodnocení stupně sycení tkání kyslíkem.

Jak to funguje

Využívá dvou základních principů:

  • charakteristických absorpčních spekter dvou derivátů hemoglobinu přítomných v krvi v nejvyšší koncentraci, tj. oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu,
  • kolísání objemu arteriální krve v tkáni v průběhu pulzové vlny.

Pulzní oxymetry jsou jednoduchá zařízení, která se připevňují na dobře prokrvená místa – nejčastěji na prst nebo ušní lalůček pacienta. Je v nich zabudován zdroj světla, které prochází tkání a dopadá na detektor, jenž měří jeho intenzitu.

Princip měření

Světlo, které prochází prstem, je pohlcováno kůží, pojivem, svaly, ale také arteriální, žilní i kapilární krví. Běžně dostupné pulzní oxymetry kromě s O2 měří i tepovou frekvenci. V praxi se proto používají jako jeden ze základních nástrojů pro monitoraci vitálních funkcí.

Níže napište hledaný výraz: