VaSera – Sphygmopletysmomanometr – komplexní vaskulární screening

VaSera - Sphygmopletysmomanometr - komplexní vaskulární screening

Budoucnost kardiovaskulární a aterosklerotické léčby. Měření krevního tlaku již není každodenní praxí. Měřením arteriální tuhosti můžeme znát „vaskulární věk“.

Unikátní přístroj pro včasnou diagnostiku srdečně – cévních onemocnění představuje metoda stanovení tzv. indexu CAVI (Cardio-AnkleVaskular Index).Tento index měří a umí tak odhalit stupeň aterosklerotických změn v lidských cévách.

Princip měření

Vyšetření trvá zhruba dvanáct minut, je neinvazivní a bezbolestné. „Index CAVI odráží poddajnost (elasticitu) tepenné stěny ve směru srdce – kotníky. Ze změřených hodnot dokáže přístroj zjistit pružnost cévních stěn, tedy jejich stav a funkčnost.

Průběh měření

Vyšetření trvá zhruba dvanáct minut, je neinvazivní a bezbolestné.

Na obě paže a nad kotníky nohou jsou připevněny manžetymanžety,na hrudník se přiloží snímač zaznamenávající srdeční ozvy, přístroj se zpuštěn, nafouknou se manžety a začnese snímat krevní tlak a s ním i šíření krevního proudu vytlačeného ze srdce do končetin.

Výsledky

Lze interpretovat jako screening aterosklerózy. Stanovení indexu u jednoho pacienta, který užívá léky např. na snížení cholesterolu, s časovým odstupem je velmi užitečným nástrojem pro posuzování účinnosti léčby z dlouhodobého hlediska. Výsledky jsou také důležitým motivačním faktorem, který vede u pacientů k včasnému zahájení léčby a ke korekci jejich mnohdy nesprávného životního stylu

Ve srovnání s ruskou populací jsme na tom docela dobře, zato muži v ČR v rozmezí 50-60 let mají tepny v průměru o 10 let starší než stejně staří Japonci.

Níže napište hledaný výraz: